เรื่องนี้...HOT จริงๆ

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จันทร์ผา ตัดต้นขยายพันธุ์

0 ต้นจันทร์ผา เป็นไม้ประดับที่ปลูกง่าย โตไว ขายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือตัดกิ่งชำ จันทร์ผาเป็นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปี ทำให้ดูชุ่มชื้น สดชื่น ไม่แห้งแล้ง ส่วนใหญ่นิยมปลูกตามบ้านพักอาศัย ในสวนหย่อม หรือกระถางเพื่อเป็นมุมพักผ่อน
ทรงเดิม ตัดแต่งกิ่ง แต่งใบแล้ว
ยังไม่ได้แต่งใบ กิ่งข้าง คนขึ้นไปชมสวนขับรถชนหักกำลังแตกยอดใหม่
0 แต่ที่สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง ปลูกไว้ทั่วไปในสวน เพราะทำให้ร่มรื่น และดูไม่แห้งแล้ง ปลูกไว้หลายต้น โตเร็วมาก ทรงสวย กิ่งก้านแตกมากมาย ต้องคอยตัดแต่งกิ่งไว้ เมื่อตัดกิ่งออก ก็นำไปปักชำ หรือปลูก ก็จะได้ต้นไหม่ เพิ่มขึ้น
ตัดต้นแม่ออก เหลือกิ่งข้าง ๆ เพราะสูงคลุมไม้ผล
0 ตอนนี้บางต้นสูงขึ้นแข่งกับทุเรียน หรือไม้ผลอื่น ๆ ผมใช้วิธีตัดต้นแม่ เหลือแต่กิ่งข้าง ๆ ไว้ ก็ดูเป็นทรงพุ่มเตี้ย ๆ ส่วนต้นแม่ค่อนข้างโต ผมก็นำไปปลูกลงดิน ตอนนี้ก็แตกราก แตกยอดแล้ว ทำให้ได้ต้นใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายต้น
 
 ต้นแม่ที่ตัดออก นำมาปลูกใหม่ กำลังแตกยอด
0 ท่านที่สนใจปลูกต้นจันทร์ผา ก็ลองทำดูนะครับ การปักชำอย่าให้ดินชุ่มน้ำมากนัก ใบที่ติดไปกับกิ่งก็ตัดแต่งออกบ้างเพื่อไม่ให้คลายน้ำ สำหรับต้นใหญ่ก็ปลูกลงดินได้เลย อย่าให้น้ำขังหลุมปลูก อย่ารดน้ำมาก ท่านก็จะได้ต้นใหม่เพิ่มขึ้นครับ

ถึงเวลาแต่งกิ่งลองกอง


0 ลองกองลับแล เป็นผลไม้ประจำถิ่นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวลับแลปลูกกันมาก ว่ากันว่าลองกองลับแลไม่ได้ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือกิ่งตอน แต่ชาวลับแลจะปลูกโดยใช้เมล็ดของลางสาดเพาะต้นกล้าก่อน แล้วนำต้นกล้าลางสาดที่โตพอสมควรนำไปปลูกไว้ในสวน พอต้นลางสาดโตได้ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม. ก็จะเปลี่ยนเป็นยอดลองกอง โดยเอายอดของลองกองมาเสียบหรือทาบ ก็จะได้ต้นลองกองแทนต้นลางสาดส่วนรากก็ยังเป็นลางสาดอยู่ เหตุนี้เองทำให้บางคนเรียกว่า..ลางกอง..โดยให้เหตุผลว่าเอายอดลองกองมาต่อกับกล้าลางสาด ..แต่ผมไม่เรียกครับ ผมเรียก..ลองกองลับแล..ถ้าเรียกตามเหตุผลที่กล่าวแล้ว ที่สวนผมเจ้าของเดิมปลูกต้น ลูกู ไว้  ผมเอาลองกองมาต่อ แล้วจะให้เรียกว่าอะไร เช่น...ลูกอง..ลองกู..กูลอง..กองลู..


ลองกองลับแล
0 ต้นลองกองหลังเก็บเกี่ยวผล ต้นจะไม่โทรมมากนัก เพราะเป็นช่วงปลายฤดูฝน ใบจะหนาแน่น  กิ่งแซมจะมีมาก ช่วงนี้จึงต้องมีการแต่กิ่งออกบ้าง เพื่อให้กิ่งสมบูรณ์ และทำให้ทรงพุ่มโล่ง แมลงจะได้ไม่อาศัย การแต่งกิ่งบางสวนที่เป็นสวนเก่าก็จะไม่แต่งมากนัก เพียงแต่ตัดกิ่งที่แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ออก แต่ที่สวนจันทร์ผาฯ เป็นสวนปลูกใหม่ ต้นกำลังโต จึงจำเป็นต้องตัดทั้งกิ่งที่ไม่ต้องการ และกิ่งที่แห้งไม่สมบูรณ์ออก
ต้องลองกองที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง
0 จากการแต่งกิ่งที่ทำให้ทรงพุ่มโล่ง ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ถ้าปีนี้แล้งจัด ยอดลองกองก็จะแห้ง ทำให้กิ่งปลายยอดแห้ง ชาวสวนก็ต้องให้น้ำเพื่อรักษาใบและยอดไว้ แต่ถ้าไม่แต่งกิ่ง กิ่งก็จะชิดกันมาก เมื่อออกผลทำให้ช่อดอกมีมาก การแต่งช่อดอกก็ต้องเสียเวลา และผลที่ได้ช่อผลก็มักจะไม่ยาว
ต้นลองกองที่ตัดแต่งกิ่งแล้ว
0 การทำสวนมีปัญหา และอุปสรรคมาก ต้องเป็นผู้มีใจรักจริง ๆ ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ แล้วรีบแก้ไข จะปล่อยเหมือนการปลูกแบบคนสมัยก่อน ๆ ที่ทำต่อ ๆ กันมาไม่ได้แล้วครับ สนใจเรื่องการปลูกลองกอง ทุเรียน หรือมีข้อแนะนำ เชิญนะครับที่สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง หมู่ 11 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทร.สอบถามข้อมูล เรื่องสวน กล้าไม้ พันธุ์ไม้ หรือสั่งซื้อทุเรียนตามฤดูกาล ได้ที่  ป้าจำเนียร 086 928 4180

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทุ่งรวงทอง บนแผ่นดินทอง ของชาวลับแล

0 อำเภอลับแล ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งผลไม้ ก็ใช่ว่าชาวลับแลจะปลูกเฉพาะผลไม้เท่านั้น พื่นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกผลไม้เช่นที่ราบเชิงเขา หรือพื้นที่ทุ่งนา ชาวลับแลก็ยังปลูกข้าว ปลูกหอมแดง ปลูกพืชผักสวนครัว
        ทุเรียน                                      ลองกอง
0 ที่ขึ้นชื่อของชาวลับแล นอกจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกอง มะม่วง มะปราง มะยงชิดแล้ว ชาวลับแลที่มีพื้นราบใกล้เชิงเขาก็จะปลูกหอมแดง ซึ่งเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อของชาวลับแล รองลงมาที่ปลูกในพื้นราบก็คือข้าว ส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นข้าวเหนียว ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเมืองลับแล
 ลางสาด                                          มะไฟ
0 การปลูกข้าวช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากเก็บผลลองกองหมดแล้ว ชาวลับแลก็จะลงนา เพื่อเก็บเกี่ยวข้าว หรือบางแปลงที่ปลูกหอมแดงฤดูฝน ก็จะเริ่มเก็บในช่วงนี้เช่นเดียวกัน พอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ปลายเดือนพฤศจิกายน ก็จะเริ่มปลูกหอมแดงในช่วงฤดูหนาวกันต่อเลย
ทุ่งนาข้าว
0 จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตชาวสวนลับแล เกือบจะไม่มีเวลาว่างเลย พอเก็บเกี่ยวทุเรียนหมด ก็จะมีลองกองออก เมื่อเก็บลองกองหมดก็จะเก็บเกี่ยวข้าวและหอมแดงฤดูฝน จากนั้นก็จะเริ่มปลูกหอมแดงฤดูหนาว เมื่อเก็บเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้ว ก็จะมีมะม่วง มะปราง มะยงชิด มะไฟ ออกตามมา พอเริ่มปลายเมษายน หรือพฤษภาคม ทุเรียนก็เริ่มสุกหล่น เป็นวิถีชีวิตวนเวียนอย่างนี้มานานแสนนาน แต่ด้วยเหตุผลด้านราคา และด้านตลาด ทำให้ชาวลับแลไม่รวยกับเขาสักทีวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แต่งกิ่งทุเรียน


0 วันนี้คนงานถางหญ้าเสร็จ ก็เริ่มแต่งกิ่งทุเรียน ตามธรรมชาติของทุเรียนเมื่อตัดผลหมด ชาวสวนก็จะใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนพักต้น พอเริ่มปลายฝนทุเรียนก็จะแตกยอดอ่อนตรงที่ขั้วผลที่เราตัดผลออก  ทำให้บางกิ่งมีการแตกยอดอ่อนเต็มไปหมด
สวนเมื่อถางหญ้าเสร็จแล้ว
0 ช่วงนี้ชาวสวนก็จะถางสวน เมื่อถางเสร็จก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่ง โดยตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ หรือกิ่งแห้งออก รวมทั้งยอดอ่อนที่แตกตามขั้วผลด้วย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้ทรงพุ่มหนาทึบ ทำให้ฤดูแล้งแมลงก็จะเข้าอาศัยและทำลายต้นได้ง่าย สำหรับอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง หรือยอดอ่อน ก็ใช้ใบมีดที่เราใช้แต่งช่อดอกลองกอง หรือกรรไกรที่มีก้านยาว ๆ ตัดแต่งออกให้หมด
กรรไกร และใบมีดที่ใช้แต่งกิ่ง แต่งยอดอ่อนทุเรียน
0 หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้ว ก็ทำการเก็บกิ่งที่ตังลงมาให้เรียบร้อย เพราะใต้ต้นช่วงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงที่มักจะวางไข่ใต้ต้น เมื่อฝนตกไข่ก็จะฟักตัวแล้วเข้าทำลายต้น หรือผลได้ ฉะนั้นชาวสวนจึงต้องดูแลทำความสะอาดใต้ต้นอยู่เสมอ พอเข้าเดือนธันวาคม ประมาณปลาย ๆ เดือน ทุเรียนก็จะเริ่มออกดอก
ยอดอ่อนที่แตกตรงขั้วผลเมื่อตัดผลออกแล้ว
0 ความเย็นของอากาศ  หนาวจัดระยะเวลานาน ๆ ก็จะมีผลอย่างมากต่อต้นทุเรียน เพราะถ้าหนาวจัดทุเรียนก็จะเหี่ยวและทิ้งใบ และมักจะตายในช่วงฤดูหนาว สำหรับฤดูร้อน ถ้าไม่มีน้ำอากาศแห้งแล้งชาวสวนก็ยังหาน้ำใส่ต้นพอเลี้ยงให้รอดได้ แต่ถ้าหนาวเย็นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยได้เลย ฉะนั้น ช่วงนี้ถ้าท่านไปเที่ยวลับแล ในสวนผลไม้ของชาวลับแลก็จะไม่มีผลไม้อะไรออกสู่ตลาด แต่ที่สวนจันทร์ผาฯ ก็ยังมีกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม มะละกอ ส้มโอ ออกสู่ตลาดบ้างแต่ไม่มากนัก

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชาวสวนทุเรียนลับแล ต้องตัดแต่งกิ่งช่วงนี้0 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ลองกองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวสวนก็จะทำการถางหญ้าในสวน บางสวนก็จะตัดเป็นครั้งสุดท้าย ช่วงปลายฝนต้นหนาวต้องปล่อยให้หญ้าขึ้นบ้าเพื่อให้มีหญ้าคลุมดินช่วงฤดูแล้ง 
 ถางสวนช่วงนี้
0 จากนั้นก็จะทำการตัดแต่งกิ่ง โดยจะตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ หรือกิ่งที่แตกยอดใหม่บริเวณขั้วผลที่เราตัดผลออกแล้ว บางขั้วก็จะสร้างยอดตรงบริเวณนั้น ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นกิ่งกระโดง ทำให้ทรงพุ่มหนาทึบและการออกดอกของขั้วผลจะไม่ค่อยออกตรงที่เป็นกิ่งนั้น
 แมลงเจาะต้น ต้องหมั่นตรวจดูบ่อย ๆ
0 หลังจากตัดแต่งกิ่ง ก็ต้องคอยดูแลแมลงเจาะต้น ซึ่งบางสวนระบาดมาก ทำให้ทุเรียนยืนต้นตายในช่วงแล้ง ช่วงนี้แมลงเจาะต้นก็จะเริ่มเข้าทำลายในสวนเขตอำเภอลับแล
ต้องตัดแต่งกิ่งให้พร้อมออกช่อดอก
0 ช่วงนี้ชาวสวนก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมที่จะแทงช่อดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม ปุ๋ยที่ใส่ก็แล้วแต่ชาวสวนแต่ละราย บางสวนที่อยู่ไกลในหุบเขาก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครั้งเดียว ส่วนสวนที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน ก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้น พอใกล้ออกดอกก็จะใส่ปุ๋ยสร้างตาดอกอีกครั้งหนึ่ง
 
 ปลายฝนต้นหนาวต้องทำให้ต้นทุเรียนจะสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอก

0 สวนจันทน์ผาห้วยผึ้งตอนนี้ ก็ดำเนินการตามฤดูกาล ส่วนผลไม้ในสวนก็พอมีให้ชิมเช่น มะละกอ ส้มโอ ส่วนพืชผักก็ยังมีเหมือนเดิมเช่น ชะอม กล้วย ขนุน หน่อไม้ ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

ลองกองลับแล ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ21/9/2557
0 พอหมดทุเรียน ชาวสวนลับแล ก็จะมีผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อ นั่นก็คือ ลางสาด ลองกองลับแล ผลไม้ที่ออกช่วงเดือนกันยายน


 ลองกองในสวน ตัดลองกอง
0 พอช่วงปลายเดือนกันยายน ลองกองลับแลจะออกมาก จากราคาที่เคยสูงช่วงออกใหม่ ๆ ราคาสูงถึง 20 กว่าบาท/กก. ตอนนี้เกรดรวม จะอยู่ที่ 10 กว่าบาท/กก.
 ขนส่งสู่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
0 ชาวสวนลับแลจะ ทยอยตัดออกจากสวนในช่วงแรก ๆ พอเริ่มสุกงอมก็จะตัดออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคาขายส่งที่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง ราคาถูกมาก ๆ
 ตกลงราคา แม่ค้ารับซื้อแยกลงลังเพื่อขนส่งสู่ตลาดกลาง
0 สำหรับลางสาด ก็สุกในช่วงเดียวกับลองกองลับแล ข้อเสียของลางสาดคือเปลือกบาง ทำให้การขนส่งของพ่อค้ารับซื้อเก็บได้น้อยวัน ทำให้ราคาถูกไม่ถึง 10 บาท/กก.
ขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ สามารถตกลงซื้อได้ แต่ต้องซื้อทั้งหมดที่อยู่บนรถจักรยานยนต์
0 ช่วงนี้ถ้าท่านไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์ก็อย่าลืมอุดหนุนลางสาด ลองกองลับแลบ้างนะครับ ราคาแม่ค้าปลีกอาจะสูงขึ้นไปอีกนิด แต่ถ้าท่านจะซื้อไปฝากใครจำนวน 30- 40 กก. แนะนำให้เข้าไปซื้อที่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง เป็นตลาดค้าส่ง ท่านต้องซื้อยกเข่งนะครับ ส่วนใหญ่คนสวนเขาจะขายยกเข่งทั้งรถ เราก็เลือกรถจักรยานยนต์ที่มี 2 เข่ง น้ำหนักก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 60 กก.ครับ ส่วนเรื่องราคาก็คุยกับเจ้าของสวนเองนะครับ

แม่ค้ารับซื้อกำลังคัดแยกลงลังเพื่อส่งตลาดกลาง