เรื่องนี้...HOT จริงๆ

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทุ่งรวงทอง บนแผ่นดินทอง ของชาวลับแล

0 อำเภอลับแล ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งผลไม้ ก็ใช่ว่าชาวลับแลจะปลูกเฉพาะผลไม้เท่านั้น พื่นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกผลไม้เช่นที่ราบเชิงเขา หรือพื้นที่ทุ่งนา ชาวลับแลก็ยังปลูกข้าว ปลูกหอมแดง ปลูกพืชผักสวนครัว
        ทุเรียน                                      ลองกอง
0 ที่ขึ้นชื่อของชาวลับแล นอกจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกอง มะม่วง มะปราง มะยงชิดแล้ว ชาวลับแลที่มีพื้นราบใกล้เชิงเขาก็จะปลูกหอมแดง ซึ่งเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อของชาวลับแล รองลงมาที่ปลูกในพื้นราบก็คือข้าว ส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นข้าวเหนียว ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเมืองลับแล
 ลางสาด                                          มะไฟ
0 การปลูกข้าวช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากเก็บผลลองกองหมดแล้ว ชาวลับแลก็จะลงนา เพื่อเก็บเกี่ยวข้าว หรือบางแปลงที่ปลูกหอมแดงฤดูฝน ก็จะเริ่มเก็บในช่วงนี้เช่นเดียวกัน พอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ปลายเดือนพฤศจิกายน ก็จะเริ่มปลูกหอมแดงในช่วงฤดูหนาวกันต่อเลย
ทุ่งนาข้าว
0 จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตชาวสวนลับแล เกือบจะไม่มีเวลาว่างเลย พอเก็บเกี่ยวทุเรียนหมด ก็จะมีลองกองออก เมื่อเก็บลองกองหมดก็จะเก็บเกี่ยวข้าวและหอมแดงฤดูฝน จากนั้นก็จะเริ่มปลูกหอมแดงฤดูหนาว เมื่อเก็บเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้ว ก็จะมีมะม่วง มะปราง มะยงชิด มะไฟ ออกตามมา พอเริ่มปลายเมษายน หรือพฤษภาคม ทุเรียนก็เริ่มสุกหล่น เป็นวิถีชีวิตวนเวียนอย่างนี้มานานแสนนาน แต่ด้วยเหตุผลด้านราคา และด้านตลาด ทำให้ชาวลับแลไม่รวยกับเขาสักทีวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แต่งกิ่งทุเรียน


0 วันนี้คนงานถางหญ้าเสร็จ ก็เริ่มแต่งกิ่งทุเรียน ตามธรรมชาติของทุเรียนเมื่อตัดผลหมด ชาวสวนก็จะใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนพักต้น พอเริ่มปลายฝนทุเรียนก็จะแตกยอดอ่อนตรงที่ขั้วผลที่เราตัดผลออก  ทำให้บางกิ่งมีการแตกยอดอ่อนเต็มไปหมด
สวนเมื่อถางหญ้าเสร็จแล้ว
0 ช่วงนี้ชาวสวนก็จะถางสวน เมื่อถางเสร็จก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่ง โดยตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ หรือกิ่งแห้งออก รวมทั้งยอดอ่อนที่แตกตามขั้วผลด้วย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้ทรงพุ่มหนาทึบ ทำให้ฤดูแล้งแมลงก็จะเข้าอาศัยและทำลายต้นได้ง่าย สำหรับอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง หรือยอดอ่อน ก็ใช้ใบมีดที่เราใช้แต่งช่อดอกลองกอง หรือกรรไกรที่มีก้านยาว ๆ ตัดแต่งออกให้หมด
กรรไกร และใบมีดที่ใช้แต่งกิ่ง แต่งยอดอ่อนทุเรียน
0 หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้ว ก็ทำการเก็บกิ่งที่ตังลงมาให้เรียบร้อย เพราะใต้ต้นช่วงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงที่มักจะวางไข่ใต้ต้น เมื่อฝนตกไข่ก็จะฟักตัวแล้วเข้าทำลายต้น หรือผลได้ ฉะนั้นชาวสวนจึงต้องดูแลทำความสะอาดใต้ต้นอยู่เสมอ พอเข้าเดือนธันวาคม ประมาณปลาย ๆ เดือน ทุเรียนก็จะเริ่มออกดอก
ยอดอ่อนที่แตกตรงขั้วผลเมื่อตัดผลออกแล้ว
0 ความเย็นของอากาศ  หนาวจัดระยะเวลานาน ๆ ก็จะมีผลอย่างมากต่อต้นทุเรียน เพราะถ้าหนาวจัดทุเรียนก็จะเหี่ยวและทิ้งใบ และมักจะตายในช่วงฤดูหนาว สำหรับฤดูร้อน ถ้าไม่มีน้ำอากาศแห้งแล้งชาวสวนก็ยังหาน้ำใส่ต้นพอเลี้ยงให้รอดได้ แต่ถ้าหนาวเย็นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยได้เลย ฉะนั้น ช่วงนี้ถ้าท่านไปเที่ยวลับแล ในสวนผลไม้ของชาวลับแลก็จะไม่มีผลไม้อะไรออกสู่ตลาด แต่ที่สวนจันทร์ผาฯ ก็ยังมีกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม มะละกอ ส้มโอ ออกสู่ตลาดบ้างแต่ไม่มากนัก

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชาวสวนทุเรียนลับแล ต้องตัดแต่งกิ่งช่วงนี้0 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ลองกองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวสวนก็จะทำการถางหญ้าในสวน บางสวนก็จะตัดเป็นครั้งสุดท้าย ช่วงปลายฝนต้นหนาวต้องปล่อยให้หญ้าขึ้นบ้าเพื่อให้มีหญ้าคลุมดินช่วงฤดูแล้ง 
 ถางสวนช่วงนี้
0 จากนั้นก็จะทำการตัดแต่งกิ่ง โดยจะตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ หรือกิ่งที่แตกยอดใหม่บริเวณขั้วผลที่เราตัดผลออกแล้ว บางขั้วก็จะสร้างยอดตรงบริเวณนั้น ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นกิ่งกระโดง ทำให้ทรงพุ่มหนาทึบและการออกดอกของขั้วผลจะไม่ค่อยออกตรงที่เป็นกิ่งนั้น
 แมลงเจาะต้น ต้องหมั่นตรวจดูบ่อย ๆ
0 หลังจากตัดแต่งกิ่ง ก็ต้องคอยดูแลแมลงเจาะต้น ซึ่งบางสวนระบาดมาก ทำให้ทุเรียนยืนต้นตายในช่วงแล้ง ช่วงนี้แมลงเจาะต้นก็จะเริ่มเข้าทำลายในสวนเขตอำเภอลับแล
ต้องตัดแต่งกิ่งให้พร้อมออกช่อดอก
0 ช่วงนี้ชาวสวนก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมที่จะแทงช่อดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม ปุ๋ยที่ใส่ก็แล้วแต่ชาวสวนแต่ละราย บางสวนที่อยู่ไกลในหุบเขาก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครั้งเดียว ส่วนสวนที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน ก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้น พอใกล้ออกดอกก็จะใส่ปุ๋ยสร้างตาดอกอีกครั้งหนึ่ง
 
 ปลายฝนต้นหนาวต้องทำให้ต้นทุเรียนจะสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอก

0 สวนจันทน์ผาห้วยผึ้งตอนนี้ ก็ดำเนินการตามฤดูกาล ส่วนผลไม้ในสวนก็พอมีให้ชิมเช่น มะละกอ ส้มโอ ส่วนพืชผักก็ยังมีเหมือนเดิมเช่น ชะอม กล้วย ขนุน หน่อไม้ ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

ลองกองลับแล ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ21/9/2557
0 พอหมดทุเรียน ชาวสวนลับแล ก็จะมีผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อ นั่นก็คือ ลางสาด ลองกองลับแล ผลไม้ที่ออกช่วงเดือนกันยายน


 ลองกองในสวน ตัดลองกอง
0 พอช่วงปลายเดือนกันยายน ลองกองลับแลจะออกมาก จากราคาที่เคยสูงช่วงออกใหม่ ๆ ราคาสูงถึง 20 กว่าบาท/กก. ตอนนี้เกรดรวม จะอยู่ที่ 10 กว่าบาท/กก.
 ขนส่งสู่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
0 ชาวสวนลับแลจะ ทยอยตัดออกจากสวนในช่วงแรก ๆ พอเริ่มสุกงอมก็จะตัดออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคาขายส่งที่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง ราคาถูกมาก ๆ
 ตกลงราคา แม่ค้ารับซื้อแยกลงลังเพื่อขนส่งสู่ตลาดกลาง
0 สำหรับลางสาด ก็สุกในช่วงเดียวกับลองกองลับแล ข้อเสียของลางสาดคือเปลือกบาง ทำให้การขนส่งของพ่อค้ารับซื้อเก็บได้น้อยวัน ทำให้ราคาถูกไม่ถึง 10 บาท/กก.
ขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ สามารถตกลงซื้อได้ แต่ต้องซื้อทั้งหมดที่อยู่บนรถจักรยานยนต์
0 ช่วงนี้ถ้าท่านไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์ก็อย่าลืมอุดหนุนลางสาด ลองกองลับแลบ้างนะครับ ราคาแม่ค้าปลีกอาจะสูงขึ้นไปอีกนิด แต่ถ้าท่านจะซื้อไปฝากใครจำนวน 30- 40 กก. แนะนำให้เข้าไปซื้อที่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง เป็นตลาดค้าส่ง ท่านต้องซื้อยกเข่งนะครับ ส่วนใหญ่คนสวนเขาจะขายยกเข่งทั้งรถ เราก็เลือกรถจักรยานยนต์ที่มี 2 เข่ง น้ำหนักก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 60 กก.ครับ ส่วนเรื่องราคาก็คุยกับเจ้าของสวนเองนะครับ

แม่ค้ารับซื้อกำลังคัดแยกลงลังเพื่อส่งตลาดกลาง

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชิมลองกองลับแล กันยายนนี้ ที่สวนจันทน์ผาห้วยผึ้ง


0 ลองกองลับแล เป็นลองกองที่มีรสชาติอร่อย ไม่เหมือนลองทางภาคอื่น จะด้วยสภาพดิน หรือ วิธีการปลูก ก็ไม่แน่ใจ เพราะชาวสวนลับแล นำยอดลองกองไปต่อกับตอลางลาด  รสชาติลองกองลับแลจะหวานอมเปรี้ยวนิด ๆ ชวนกิน อร่อยมาก ตอนที่ยังรับราชการอยู่ ผู้เขียนเคยนำลองกองลับแลไปฝากผู้ใหญ่ในกระทรวงฯ  ระหว่างที่หิ้วกล่องลองกองขึ้นไป มีคนทางใต้นำลองกองชื่อดังมาฝากท่านด้วยเช่นกัน ผมเลยไม่กล้าเอาเข้าไปให้ก็เลยฝากพี่ ๆ ที่อยู่หน้าห้องนำเข้าไปให้ แล้วผมก็กลับบ้านเพราะบ่ายมากแล้ว พอขับรถกลับถึงสิงห์บุรี ท่านผู้ใหญ่โทรหา บอกว่าลองกองลับแลที่เอามาฝากอร่อยมาก  แอบดีใจครับ เพราะตัดจากสวนตัวเองไปฝากเลยทีเดียว
 
ลองกอง

ลางสาด 
0 ช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี ลองกองลับแลก็จะเริ่มสุกออกสู่ตลาด ปีนี้ราคาลองกองลับแล ไม่แพงครับปีนี้ผลผลิตแต่ละสวนมีมาก ราคาตอนนี้รวมช่ออยู่ที่ประมาณ 16 – 20 บาท/กก. แต่ถ้าท่านซื้อกับแม่ค้าปลีกมีหลายเกรด ช่อใหญ่ อยู่ที่ 25 – 35 บาท/กก. ช่อเล็กอยู่ที่ 20 – 25 บาท/กก. รวมก็จะอยู่ที่  18 – 22 บาท/กก. ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับปริมาณที่ชาวสวนตัดออกสู่ตลาดด้วยครับ แต่ก็ไม่สูง หรือต่ำ กว่านี้มากนัก
ลองกองสวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง
0 สำหรับสวนจันทน์ผาห้วยผึ้ง ปีนี้ผลิตก็มีมากพอประมาณ ช่วงนี้ก็มีบางต้นที่สามารถตัดส่งตลาดได้ สำหรับแฟน Blog ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวอุตรดิตถ์ จะขึ้นไปชิมบนสวนก็ยินดีครับ หรือซื้อโดยตัดจากต้นเอง ก็คิดราคาไม่แพงครับ สำหรับท่านที่ชิมก็เก็บชิมได้ตามสะดวก หรือจะให้เข้าของตัดให้ก็คิดราคาเหมือนที่ท่านตัดเองครับ (ท่านที่ต้องการจะตัดลองกองเองก็ไม่ต้องกังวลว่าต้นลองกองจะสูง ต้นลองกองที่สวนจันทร์ผาฯ ต้นต่ำตามที่เห็นในภาพข้างล่างครับ สนใจเที่ยวชมสวน ชิมลองกอง ซื้อลองกองราคาถูก ติดต่อป้าจำเนียร 086 9284 180)
ตัดลองกองที่สวนจันทน์ผา ห้วยผึ้ง


 "ลองกอง" วันนี้ที่สวนจันทร์ผา ห้วยผึ้ง
0 ช่วงวันที่ 1 – 10 กันยายน 2557 นี้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน   ได้กำหนดจัดงาน เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 1 – 10  กันยายน  2557 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวชิมลางสาด ลองกันกันนะครับ
งานเทศกาล ลางสาด ลองกองหวาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 – 10 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์