เรื่องนี้...HOT จริงๆ

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การปลูกทุเรียนของชาวลับแล

0ลับแลดินแดนมหัศจรรย์แห่งผลไม้ หมายถึงเมืองลับแล สามารถปลูกไม้ผลที่มีในประเทศไทยได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มะไฟ ส้มโอ มะปราง มะยงชิด สละ มะละกอ ลางสาด ลองกอง ฯลฯ แต่ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมตลอดมานั่นคือ ทุเรียน พันธุ์ที่ชาวลับแลปลูกดั้งเดิมเป็นพันธุ์พื้นเมือง ต่อมามีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้พันธุ์พื้นเมืองที่ชื่อ หลงลับแล หลินลับแล ส่วนทุเรียนพันธุ์ที่โด่งดังจากถิ่นอื่นก็สามารถปลูกที่ลับแลได้ เช่น หมอนทอง ชะนีไข่ ก้านยาว นกกระจิบ ฯลฯ
สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง สวนประสบการณ์คนวัยเกษียณ
0เหตุที่ทุเรียนหลงลับแล โด่งดังไปทั่วเมืองไทยเพราะเป็นทุเรียนที่มีรสชาติอะร่อย และราคาสามารถซื้อหาได้ไม่แพงจนเกินไป ฉะนั้นจึงมีชาวสวนถิ่นอื่น ๆ นำพันธุ์ไปปลูกในถิ่นของตนเอง ซึ่งก็ได้ผลผลิตดีเช่นกัน จะต่างกันเพียงรสชาติ แต่ก็ยังตั้งชื่อคำว่าหลงนำหน้าเช่นเดิม
         หมอนทอง                               หลินลับแล
0ท่านที่ซื้อต้นกล้าไปปลูกมักจะสอบถามว่าจะปลูกอย่างไร การปลูกก็เหมือนการปลูกทุเรียนทั่วไป พื้นที่ต้องไม่เป็นที่น้ำไม่ท่วม ระดับน้ำใต้ดินต้องไม่ตื้นเกินไป ที่ที่เป็นภูเขาก็สามารถปลูกได้ และที่เป็นพื้นที่ราบ ที่เนิน ก็ปลูกได้เช่นกัน
 หลงลับแล
0ระยะห่าง ชาวลับแลจะถือระดับความลาดชันของพื้นที่เป็นหลัก เช่น ลาดชันมากก็ปลูกถี่ เวลาต้นทุเรียนขึ้นสูงจะได้เป็นร่มซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเป็นพื้นเนินราบก็ปลูกห่างตั้ง 5 เมตร ถึง 8 เมตร แต่ทรงพุ่มที่ลับแลไม่กว้างนะครับ
   ชะนี                                   ก้านยาว
0การขุดหลุมปลูก กว้าง/ยาม/ลึก อย่างน้อย 50/50/50 ซม. แต่พื้นที่บนเขาบางครั้งขุดลงไปก็มีก้อนหิน หรือรากไม้ ไม่สามารถขุดได้ตามขนาด ก็สามารถปลูกได้ครับ สำหรับพื้นที่ราบการกลบหลุมต้องกลบหลุมให้ดินเสมอดินเดิม หรือพูนจากดินเดิมเล็กน้อย เพราะตอนให้น้ำๆ จะได้ไม่ไหลหนีเร็วเกินไป ส่วนพื้นที่บนเขา การกลบหลุมต้องกลบให้ดินต่ำกว่าปากหลุมเล็กน้อย เพื่อเวลารดน้ำในฤดูแล้งน้ำจะได้ไม่ไหลหนีครับ
 กล้าพันธุ์บรรจุถุงพันธุ์ และ พื้นเมือง
0การดูแล ก็ต้องทำร่มพรางแสงไม่ให้ถูกแสงตลอดวัน ให้ถูกได้ตอนเช้า ๆ เย็น ๆ ที่ลับแลชาวสวนมักจะปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันตกของหลุมปลูก เพื่อเวลาตะวันคล้อยบ่าย ร่วมกล้วยจะได้บังเงาและรากกล้วยจะดูดความชื้นจากดินมาช่วยต้นทุเรียนได้ แต่ไม่ปลูกใกล้จนชิดหลุมปลูกนะครับ

 
หลุมปลูก และการตัดถุงพลาสติก้นถุง
0การรองก้นหลุม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก โรยลงไปไม่ต้องมากแล้วใช้ดินชั้นหน้าที่ขุดหลุมกลบก่อน จากนั้นตัดพลาสติกก้นถุงก่อนโดยกรีดให้รอบถุงเปิดก้นถุงออก โดยให้ถุงพลาสติกส่วนใหญ่ที่เป็นถุงปลูกยังหุ้มดินปลูกอยู่ ค่อย ๆ วางถุงลงในหลุมปลูกตรงกลางหลุม แล้วใช้ใบมีดกรีดพลาสติกแนวตั้งของถุง แกะถุงพลาสติกออก อย่าให้ดินหุ้มรากแตกเด็ดขาด ค่อย ๆ นำดินชั้นบนที่ขุดหลุมไว้กลบลงก่อน และดินชั้นล่างกลบตามขึ้นมาจนถึงระดับที่ต้องการ กดดินที่กลบให้แน่นพอประมาณรอบ ๆ ดินหุ้มรากอย่ากดจนดินหุ้มรากแตก
 
วางถุงกล้าพันธุ์กลางหลุม กลบดินกดดินรอบถุงให้แน่น
0ขั้นตอนสุดท้าย รดน้ำในหลุมให้ดินชุ่มน้ำ ปักไม้ใช้ปอฟางมัดต้นทุเรียนกับไม้ที่ปักไม่ต้องแน่นมาก เพื่อประคองต้นไม่ให้ต้นเอนเวลาลมพัด แล้วทำร่มเงา รดน้ำวันเว้นวันถ้าดินไม่ชุ่มน้ำ และทุก 3 - 5 วันถ้าดินชุ่มน้ำแล้ว พอต้นไม้ตั้งตัวได้ ก็รดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็พอ ข้อสังเกตุต้นทุเรียนไม่ชอบน้ำชุมมากนะครับถ้าชุ่มมากจะเกิดโรครากเน่า ส่วนใหญ่คนปลูกก็อยากจะให้ต้นไม้โตไว ก็เลยรดน้ำทุกวันเลยเกิดโรครากเน่าตายเสียก่อน ฤดูแล้งให้สังเกตุด้วยว่ามีปลวกมาอาศัยความชื้นที่หลุมปลูกหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้สารเคมีกำจัดปลวก สำคัญเรามองไม่เห็นนะครับต้องสังเกตุอาการของต้นทุเรียน ถ้าไม่แน่ใจก็ใส่สารกันไว้เลยครับ ที่สวนขนาดต้นที่ปลูกแล้ว  2 ปีมีปลวกมาอาศัยความชื้นของหลุมกัดต้นตายหลายต้นครับ

สนใจกล้าพันธุ์ หรือศึกษาดูงานในสวน ติดต่อ ป้าเนียร 086 9284180
0เป็นข้อมูลที่ผมใช้ทำสวน โดยสอบถามจากผู้รู้ในพื้นที และศึกษาในตำรา เป็นเพียงข้อมูลด้านหนึ่งที่ท่านใช้พิจารณา เพราะสภาพดิน สภาพพื้นที่ อากาศ ความชื้น ไม่เหมือนกัน จะเอาวิธีปลูกยองดินมาใช้สวนจันทร์ผาฯลับแล ลองแล้วครับตาย 100 % ฉะนั้นผมจึงเขียนหัว Blog ของผมว่า สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง สวนประสบการณ์ ไงละครับ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลงลับแล วันนี้มีจำหน่ายแล้ว


0 ท่านที่รอคอยการออกสู่ตลาดของทุเรียนหลงลับแล ของอำเภอลับแล ขอเรียนว่าตอนนี้ มีออกวางจำหน่ายแล้ว ราคาก็สมน้ำสมเนื้อ ไม่แพงมากนัก เรียกได้ว่าสามารถซื้อหารับประทานได้
ทุเรียนหลงลับแล
0 หลงลับแล หลินลับแล เป็นทุเรียนพื้นบ้านของชาวลับแล มีชื่อมานานในเรื่องรองรสชาติ ความอร่อย สมกับราคาที่ทุกคนหาซื้อรับประทานได้
ทุเรียนหมอนทอง                           ทุเรียนก้านยาว
0 ตอนนี้ถ้าท่านมาที่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ก็จะมีทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล หมอนทอง ชะนีขไ และก้านยาวลับแล วางจำหน่ายในราคาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของผล ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกสู่ตลาดใหม่ ๆ ยังไม่มีปัญหาเรื่องทุเรียนมีหนอนไชผล เพราะฝนที่ลับแลยังไม่ตก จึงยังไม่มีการระบาดของหนอนดังกล่าว
กล้าพันธุ์ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ทุเรียนน้ำ(ทุเรียนเทศ)
0 ถ้าท่านจะรับประทานหลงลับแล หลินลับแล ก็น่าจะรับประทานตอนนี้ ขอเรียนว่าราคาไม่แพง และที่สำคัญคือปีนี้แล้งมาก ทุเรียนสลัดผล ผลผลิตจึงมีน้อย ถ้าท่านจะรอให้ทุเรียนออกชุก ๆ แล้วซื้อหามารับประทานอาจจะไม่มีมากเหมือนทุกปี และที่สำคัญบางท่านซื้อทุเรียนเพื่อนำไปเป็นของฝาก ทางร้านจำหน่ายของสวนจันทน์ผาห้วยผึ้ง หน้าปั้มน้ำมันบางจากหัวดง อ.ลับแล ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องบรรจุของฝาก มี 2 ขนาด ๆ บรรจุ 10 กก.และ บรรจุ  5 กก.จำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาพิเศษ
ศูนย์จำหน่ายของฝาก สวนจันทน์ผาห้วยผึ้ง หน้าปั้มน้ำมันบางจกหัวดง ลับแล
0 แฟน ๆ  สวนจันทน์ผาห้วยผึ้ง ที่เคยติดต่อป้าจำเนียร 086 928 4180 โดยให้จัดส่งทางรถไฟ ไปรษณีย์ ก็ลองติดต่อป้าดูนะครับ ขอเรียนว่าการจัดส่งถ้าจะให้ชัวร์ ก็จัดส่งทางรถไฟครับ เพราะจะถึงท่านตรงเวลาแน่นอน สำหรับคาราทุเรียน บวกค่าจัดส่งก็ลองหาข้อมูลที่ป้าจำเนียร นะครับ ท่านยังสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลาดผลไม้ทุเรียนได้ที่  facebook  สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง
 https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87/485950068084629?ref=aymt_homepage_panel

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทุเรียนเทศ สมุนไพรต้านมะเร็ง


0 ระยะนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพร คงไม่มีใครไม่รู้จักทุเรียนเทศ หรือทุเรียนน้ำ บางพื้นที่ก็เรียกทุเรียนแขก บางพื้นที่ก็เรียกหมากเขียบหลด ที่โด่งดังก็เพราะว่ามีคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรับประทานใบทุเรียนเทศ แล้วอาการดีขึ้นตามข่าวทั้งในโทรทัศน์และในโลกออนไลน์ http://hot.ohozaa.com/hot-5-15-167816
 
 ใบและ ผลทุเรียนเทศ
0 มีแฟน ๆ Blog หลายท่านได้โทรศัพท์ สอบถามเรื่องต้นกล้าของทุเรียนเทศ ว่าที่ร้านจำหน่ายกล้าไม้ของสวนจันทร์ผาห้วยผึ้งมีจำหน่ายหรือไม่ ขอเรียนว่า มีครับ ต้นกล้ากำลังปลุกเลยครับ ไม่โตและไม่เล็กจนเกินไป เหมาะที่จะปลูกในกระถาง หรือนำไปปลูกลงพื้นก็ได้ครับ ทุเรียนเทศ ปลูกง่าย ลักษณะทรงพุ่มเหมือนทุเรียนทั่วไป แต่ทรงพุ่มเล็กกว่า โตไวครับ ใบดก ผมปลูกในวงซีเมนต์ ก็โตเร็ว แม่บ้านเก็บไปทำเป็นชาทุเรียนเทศ อายุเพียง 2 ปีก็เก็บใบได้แล้วครับ
ต้นทุเรียนเทศ
0 ท่านที่ติดต่อขอซื้อใบทุเรียนเทศ ขอเรียนว่ามีจำนวนน้อยครับ เพราะที่สวนปลูกไว้ไม่กี่ต้น สวนของน้อง ๆ ที่มาช่วยทำงานก็มีน้อย เลยขอเรียนว่าจะซื้อใบคงจะซื้อทีละมาก ๆ ไม่ได้ครับ  เดี๋ยวนี้มีชาวสวนมาแปลก นำใบออกมาขาย ดูแล้วไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ แต่ชาวสวนที่นำมาขายก็ยืนยันว่าใช่ทุเรียนเทศ แต่ผมไม่มั่นใจครับ
ต้นทุเรียนเทศปลูกในวงซีเมนต์
0 ข้อสังเกตว่าเป็นใบทุเรียนเทศหรือไม่ ลักษณะใบจะยาว ๆ เหมือนใบทุเรียน หน้าใบจะมันวาว มีกลิ่นฉุนเวลาขยี้แล้วดม  ช่วงนี้อากาศร้อนและแล้งใบทุเรียนเทศบางต้นก็ใบเล็ก ถ้าต้นใดอยู่ในที่ชุ่มน้ำใบก็จะโตเป็นมันวาว ต้นทุเรียนเทศมีผลลักษณะผลเหมือนน้อยหน่า แต่โตกว่า มีหนาม หนามไม่แข็งเหมือนทุเรียนทั่วไป ผ่าผลออกในจะสีขาวเหมือนน้อยหน่า มีเมล็ดเป็นสีดำ
ต้นกล้าทุเรียนเทศ (แถวล่าง) 
0 ถ้าท่านสนใจกล้าพันธุ์ทุเรียนเทศ หรือทุเรียนน้ำ จะนำไปปลูกที่บ้านก็ขอเชิญครับ ที่ร้านจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ หน้าปั้มน้ำมันบางจาก เทศบาลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และยังมีกล้าทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล หมอนทอง ไว้บริการแก่ท่านที่สนใจ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลก็ได้กับป้าจำเนียร 086 928 4180

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กล่องบรรจุผลไม้


0 เมื่อถึงฤดูกาลผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ชาวสวนผลไม้เมืองลับแล ก็จะมีการเก็บผลผลิต วางจำหน่ายที่หน้าแผง หรือบรรจุกล่องส่งให้ผู้ที่โทรศัพท์สั่งซื้อ หรือแม้กระทั่งลูกค้าเองที่ต้องการนำผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง นำไปฝากญาติมิตร หรือผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา จะหิ้วหรือบรรจุกล่องที่ไม่ได้มาตรฐานก็แตก หรือถูกน้ำก็เละไปเลยก็มี เป็นการไม่สะดวกแก่ท่านลูกค้า
                                    ทุเรียนหมอนทอง                                               หลงลับแล
                                                    หลินลับแล                                  มะไฟ
0 สวนจันทน์ผาห้วยผึ้ง ได้สั่งทำกล่องบรรจุผลไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า หรือแม่ค้าตามแผงต่าง ๆ โดยจัดทำเป็น 2 ขนาด ๆ บรรจุ 10 กก. และขนาดบรรจุ  5 กก. แล้วแต่ความสะดวกของท่านลูกค้า และแม่ค้าตามแผงต่าง ๆ
0 กล่องบรรจุทำด้วยกระดาษกล่องอย่างดี บุกระดาษเรียบทั้ง 2 หน้า มีโลก็ “ของดีของดีเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์” มีภาพประกอบสี่สี  เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาทำเป็นโลโก้ ลาภาพยเส้น  ปีนี้แม่ค้าในแผงต่าง ๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากได้ภาพพื้นสี่สี และโลโก้แสดงถึงของฝากจากลับแล ทางสวนฯ ได้จัดทำและบริการแก่ลูกค้าที่ไปซื้อผลไม้ และบริการแก่แม่ค้าตามแผงต่าง ๆ ในตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง จำหน่ายในราคาเท่าเดิม
  
0 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกอง มังคุด หรือสับปะรด ไปฝากญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ก็ขอเชิญสอบถามได้ตามแผงจำหน่ายทุเรียนในตลาดผลไม้หัวดง หรือแม่ค้าผลไม้ต้องการซื้อไปเพื่อบรรจุผลไม้ลงกล่องให้กลับลูกค้าของท่าน เชิญติดต่อได้ที่ ร้านจำหน่ายผลไม้-พันธุ์ไม้และของฝาก ของสวนจันทร์ผาฯ ร้านอยู่หน้าปั้มน้ำมันบางจาก เลยที่ทำการเทศบาลหัวดงประมาณ 200 เมตร คิดในราส่งสำหรับท่านที่ต้องการจำนวนมาก สำหรับท่านที่ซื้อย่อยก็จำหน่ายในราคาย่อมเยา ติดต่อสอบถามได้ที่ ป้าจำเนียร โทร 086 928 4180