เรื่องนี้...HOT จริงๆ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลองกอง ลับแล


0 ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของชาวลับแลอีกตัวหนึ่งคือ ลองกอง จนมีเทศกาลลองกองหวานจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมผลผลิตอื่น ๆ ไว้ในงานด้วย ท่านที่สนใจงานก็ติดตามได้จากเทศกาลงานจังหวัดได้ครับ0 วันนี้สวนจันทร์ผาฯ ไม่ได้พูดถึงงาน แต่จะพูดถึงการดูแลลองกองของชาวลับแล การปลูกลองกองของชาวลับแล ก็จะปลูกแทรกตามผลไม้อื่น ๆ เช่น ทุเรีย มังคุด ฯลฯ แต่ลองกองจะปลูกมากกว่าผลไม้อื่น เพราะเดิมเคยเป็นต้นลางสาด ต่อมาลางสาดราคาไม่ดี ชาวสวนจึงตัดต้นลางสาดเปลี่ยนยอดเป็นลองกอง โดยนำยอดกองกองไปเสียบตอลางสาด บางคนที่ทำสวนและขายผลในจังหวัดก็เรียกเป็นลางกองเสียเลย
0 ลองกองเมื่อปลูกแล้วประมาณ 8 - 10 ปีก็จะให้ผลผลิต ช่วงให้ผลผลิตชาวสวนต้องดูแลเป็นพิเศษเริ่มตั้งแต่ดูแลต้น ดูแลช่อดอก ตัดแต่งช่อดอก ดูแลผลไม่ให้แมลงวันทองรบกวน จนสุดท้ายเก็บผลผลิตสู่ตลาด การดูแลที่สำคัญที่สุด คือการแต่งช่อดอก ลองกองเป็นพืขที่ออกดอกเป็นกระจุก ชาวสวนต้องแต่งช่อดอกให้เหลือน้อยที่สุด และเว้นระยะห่างของช่อดอกให้ห่างพอสมควร ไม่เช่นนั้นดอกจะร่วง ช่อดอกจะสั้น หรืออาจร่วงทั้งหมดที่ปล่อยไว้  ท่านที่ทำสวนใหม่ ๆ อาจเสียดายช่อดอกนั่นและครับผลผลิตท่านจะลดน้อยหรืออาจไม่มีเลย ศึกษาให้ดี ๆ นะครับ
0 พอเก็บผลผลิตสู่ตลาด ก็จะมีเกรดของการนำสู่ตลาดเช่น ผลรวมก็คิดอีกราคาหนึ่ง ช่อมีหลายขนาดก็ก็คิดอีกราคาหนึ่ง ลองกองลับแล รดชาติไม่เหมือนที่อื่นชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีโอกาสมาลับแลช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าพลาดชิมลองกองลับแลนะครับ

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การเลือกกิ่งพันธุ์มะยงชิด

0 ช่วงนี้บางพื้นที่มีฝนตกลงมา มีหลาย ๆ ท่านสอบถามเรื่องการเลือกกิ่งพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวาน ว่าที่สวนมีวิธีการเลือกกิ่งพันธุ์อย่างไร วันนี้ก็เลยขอนำประสบการณ์ในการเลือกกิ่งพันธุ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
 0 กิ่งพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวาน ที่วางจะหน่ายตามแผงจำหน่ายทั่วไปจะมี 2 แบบ คือแบบต่อยอด หรือทาบกิ่ง ส่วนอีกแบบหนึ่งคือการตอนกิ่ง ทั้ง 2 แบบนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับ
0 กิ่งพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวาน ที่ใช้วิธีเสียบยอดหรือการทาบกิ่ง จะมีผลดีคือต้นพันธุ์มีรากแก้ว และดินเดิมจะติดถุงมาด้วยทำให้ระบบรางแข็งแรง ปลูกฟื้นตัวเร็ว ข้อเสียคือต้นพันธู์ค่อนข้างเล็ก ไม่สะใจคนใจร้อนที่ต้องการต้นโต ๆ ปลูกปีสองปีออกผลเลย
0 ส่วนกิ่งตอน จะไม่มีรากแก้ว พอรากแตกพ้นตุ้มตอนก็จะตัดแล้วนำมาชำ ดินที่นำมาชำกิ่งเป็นดินร่วน ระบบรากยังไม่แข็งแรงดี การปลูกก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ข้อดีคือกิ่งจะโต ถ้าปลูกติดใช้เวลาเพียงปีสองปีก็ออกผลแล้ว ทั้งสองแบบ มีข้อดีข้อเสียต่างกัน ส่วนราคาก็ตามขนาดของต้น ต้นเล็ก ต้นโต ส่วนกิ่งตอนก็จะราคาสูงสักหน่อย ถามว่าที่สวนปลูกใช้แบบใด ผมใช้ชนิดเสียบยอก ทาบกิ่งครับ ขนาดใช้แบบนี้บางต้นผมยังปลูกพื้นเมืองคู่ไปด้วย พอโตได้สักหน่อยก็จัดการตัดต้นแล้วนำมามัดรวมกันเป็นต้นเดียวกัน เป็นการเสริมรากให้ต้นพันธุ์ครับ
 0 การทาบกิ่งถ้าต้องการกิ่งโต ต้องใช้พันธุ์พื้นเมือง 2-3 ต้น นำไปทาบแล้วหุ้มแผล ส่วนบริเวณรากก็เสริมขุยมะพร้าว รอให้แผลติดและรากเดินที่ตุ้มขุยมะพร้าว พอแผลติดดี รากเดินก็ตัดกิ่งใหญ่ได้เลย แต่โอกาสรอดน้อยครับเพราะระบบรากเสริมหาอาหารไม่ทัน ก็เลยต้องปลูกต้อนเล็ก ๆ ไปเรื่อย ๆ สนใจต้นพันธุ์ที่เสียบยอด ทาบกิ่ง ก็ติดต่อได้ครับที่แผงจำหน่ายหน้าปั้มน้ำมันบางจากหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มีทั้งมะยงชิด มะปรางหวาด ทุเรียนหมอนทอง หลง หลิน ไม่มีระบบบริการจัดส่งนะครับ ต้องมาที่ร้านเท่านั้นครับ โทรหาป้าเนียร  086 928 4180

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พันธุ์ทุเรียนหลงลับแล

0 พอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ชาวสวนที่ต้องการปลูกทุเรียนหลงลับแลก็จะมีการเตรียมกล้าพันธุ์ กล้าพันธุ์หลงลับแลได้มาจากกิ่งกระโดงที่ตัดมาแล้วนำไปต่อกับตอพื้นเมือง แล้วเลี้ยงไว้จนได้ขนาดที่ต้องการ จึงนำไปปลูกในสวน
0 ชาวสวนที่มีพื้นที่ปลูกอยู่ในหุบเขาไกล ๆ เขาจะให้วิธีการปลูกโดยใช้กล้าพันธุ์พื้นเมืองนำไปปลูกในสวน พอเลี้ยงได้โตแล้ว จึงจะนำยอดพันธุ์จากต้นหลงลับแลนำไปต่อกับต้นพืนเมือง การต่อก็จะต่อทาบกับลำต้น หรือบางคนก็ใช้วิธีเสียบยอด

0 สำหรับสวนที่มีพืนที่ดูแลอย่างใกล้ชิด แนะนำให้ใช้กล้าพันธุ์ที่ต่อยอดเรียบร้อยแล้วปลูกจะดีกว่า แต่การปลูกทุเรียน ท่านต้องปลูกกล้วน้ำว้า หรือกล้วยหอม เพื่อเป็นร่มเงาให้ต้นทุเรียนด้วย และถ้าปลูกกล้าทุเรียนแล้วท่านต้องทำร่มให้ต้นทุเรียนที่ปลูกด้วย


0 สำหรับกล้าพันธุ์ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล หมอนทอง ทางสวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง มีบริการที่แผงหน้าปั้มน้ำมันบางจากหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ป้าจำเนียร 086 928 4180

มะยงชิด มะปรางหวาน

0 จากภาวะฝนแล้ง อากาศร้อน ทำให้ผลไม้ในสวนส่วนใหญ่ยืนต้นตาย ไม่ว่าจะเป็นมะไฟ ลองกอง ลางสาด ทุเรียน แต่มีต้นไม้ที่สามารถทนแล้งได้ดีที่สามารถเจริญงอกงานตามปกติได้ดี นั่นก็คือ มะปรางหวาน มะยงชิด
0 มะปรางหวาน พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่พันธุ์สุวรรณบาตร เป็นมะปรางหวานพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราคาขายส่งให้แม่ค้าจะถูกกว่ามะยงชิด แต่ราคาที่แม่ค้าขายให้คนรับประทานจะแพงกว่ามะยงชิด
0 มะยงชิด พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ทูลเกล้า พันธุ์แม่ย่า ฯลฯ มีมากมายหลายชื่อแล้วแต่พื้นที่ที่เจ้าของพันธุ์จะตั้งชื่อ มะยงชิดยุคนี้ผลจะโต รสชาติความชิดระหว่างเปรี้ยวกับหวานจะพอดี คนที่ชอบทานเปรี้ยวอมหวานจะชอบ ราคาขายส่งให้แม่ค้าแล้วแต่ขนาดของผล ส่วนใหญ่ก็เป็น 2 เกรด คือเกรดคัด กับตกเกรด ราคาก็จะห่างกันครึ่งต่อครึ่ง
0 มะยงชิด มะปรางหวานสุวรรณบาตร เป็นพืชที่สามรถขึ้นได้ทุกภูมิภาคของไทย ไม่ชอบที่แฉะ โตแล้วไม่ต้องการน้ำมาก ดูแลง่าย ส่วนใหญ่เรื่องแมลงรบกวนดอก ผล ท่านที่สนใจกล้าพันธุ์มะยงชิด มะปรางหวานสุวรรณบาตร ติดต่อได้ที่แผงจำหน่ายของสวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง หน้าปั้มน้ำมันบางจากหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ราคาไม่แพง โทรสอบถามได้ที่ป้าจำเนียร 086 928 4180


วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

หลงลับแล ปีนี้มีน้อย

0 เมื่อเข้าสู่ปลายเดือนเมษายน สมาชิกหลายคนถามหาทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จากข่าวที่เกิดจากภาวะฝนแล้ง ไฟไหม้สวนทุเรียน บางสวนที่อยู่ในหุบเขาใกล้ลำธาร ก็ยังมีผลผลิตออกมาบ้าง แต่ไม่มากนัก ทำให้คนที่ชอบทานทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลก็ยังพอมีโอกาสได้รับประทานกัน
0 พูดถึงหลงลับแล เรื่องราคาตอนออกสู่ตลาดใหม่ๆ ราคาก็สูงพอสมควร อยู่ราว ๆ 400 / กก. แต่ตอนนี้ราคาก็ลงมาบ้าง ไม่แพงมากนักเรียกว่าพอหาซื้อรับประทานกันได้
0 เรื่องขนาดของผล ก็เป็นธรรมดาครับ เมื่ออากาศแห้งแล้งผลไม้ก็เล็กลง แต่เรื่องของเนื้อในแล้วสุดยอดครับ รสชาติเหมือนเดิมครับ ลูกผลอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ชาวสวนก็ขายกันเป็นกิโลครับ ถึงอย่างไรก็ยังน่าอุดหนุนชาวสวนครับ
0 ช่วงนี้เริ่มออกสู่ตลาดกันบ้างแล้ว ราคาเหมือน ๆ ทุกปี สามารถหาซื้อรับประทานกันได้ที่ตลาดผลไม้เทศบาลหัวดง อ.ลับแล อุตรดิตถ์ หรือถ้าจะสั่งซื้อให้จัดส่งทางรถไฟ ไปรษณีย์ ก็ติดต่อได้ที่ป้าจำเนียน เจ้าของสวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง 086 928 4180 หรือสอบถามรายละเอียดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดทุเรียนเรื่องปริมาณ หรือราคา ก็ยินดีคับ

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

ไฟไหม้ สวนทุเรียนลับแล

0 เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน ชาวสวนทุเรียนเมืองลับแล ก็เฝ้าคอยที่จะเก็บผลผลิตช่วงปลายเดือนเมษายน แต่ปีนี้กลับผิดคาด นอกจากจะแล้งแล้ว ทุเรียนที่ออกดอกก็กลับเจอภัยแล้งอย่างหนัก ไม่ติดผล ดอกร่วง ทำให้ติดผลน้อย บางสวนเกือบไม่มีเลย ไม่ว่าจะเป็นหลงลับแล หลินลับแล หรือหมอนทอง
ทุเรียน ลองกอง เจอภัยแล้งยืนต้นตาย
0 พอย่างเข้าปลายเดือนเมษายน ชาวสวนทุเรียนลับแล กลับต้องเจอไฟป่าอย่างหนัก อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอำเภอลับแลมก่อน สร้างความเสียหายอย่างหนัก รองลงมาจากความเสียหายเมื่อครั้งดินโคลนถล่มเมื่อ ปี 2549 ปีนี้่ 2559 พื้นที่บริเวณเดียวกันกับที่ดินโคลนถล่มกลับเกิดไฟไหม้อย่างหนัก
 ไฟไหม้สวนทุเรียนบนดอย
0 ใช่แต่เฉพาะพื้นที่ที่ดินโคลนถล่ม ไฟป่าเกิดขึ้นเกือบทุกดอยที่มีการทำสวนทุเรียน เรียกว่าเสียหายอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากต้องเจอกับปัญหาอากาศแห้งแล้ง ต้นทุเรียน ลองกอง ผลไม้อื่น ๆ พากันยืนต้นตาย กลับต้องมาถูกไฟป่าไหม้ล้างสวนอีก เรียกว่าหมดตัวกันเลยทีเดียว
ทุเรียนยืนต้นตาย
0 ท่านที่เคยสั่งซื้อทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จากสวนของชาวอำเภอลับแล ปีนี้ขอเรียนให้ทราบว่าจนปลายเดือนเมษายนแล้ว ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด ซ้ำชาวสวนที่พอจะมิผลติดต้นก็ยังต้องมาเจอปัญหาไฟป่าอีก นอกจากแล้งแล้ว ยังต้องเจอไฟป่า เคยนำเสนอไว้ว่า ชาวสวนจะพอลืมตาอ้าปากได้ต้องไม่เจอ ไฟ แล้ง แมง มีด ขโมย ..แต่ปีนี้ชาวสวนโดนหมดทุกอย่างที่กล่าวไว้..แล้วอย่างนี้จะเอาอะไรเหลือไว้ให้ลูกหลาน...

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

ไฟ แล้ง แมง มีด ขโมย

0  เชื่อว่าคนทำสวนทุกคน กลัวสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ คือ ไฟ แล้ง แมง มีด ขโมย ถ้าปราศจากสิ่งที่กล่าวนี้ รับรองชาวสวนจะมั่งมีกันทุกคน แต่จะเป็นไปได้หรือ เพราะสิ่งดังกล่าวอยู่คู่กับชาวสวนมานาน
 0 ไฟ ไฟที่เกิดกับชาวสวนมี หลายประการ ประการแรกเจ้าของจุดเอง เช่นเมื่อแผ้วถางสวนก็จัดการเผาหญ้าหรือไม้ที่ตนเองถาง แต่เกิดกระแสลม หรือไฟลุกแรงจนเจ้าตัวเอาไม่อยู่ ลุกลามไหม้สวนตัวเองและเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการเสียหาย ฉะนั้นชาวสวนมืออาชีพจะไม่เผาหญ้าแห้ง ไม่เผาขณะอากาศร้อน ไม่เผาในฤดูร้อน ไม่เผาเต็มพื้นที่ที่ถางจะเก็บกองแล้วแยกเผาที่ละน้อย  ส่วนประการที่สอง คือไฟป่า ที่จริงไม่ได้เกิดจากป่า แต่เกิดจากฝีมือคน เข้าไปหาของป่า ไปล่าสัตว์ ไปเก็บผักหวาน ไปแหย่ไข่มดแดง มือบอนจุดไฟจะเพื่อประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ พวกนี้เผาแล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที ปล่อยให้ชาวสวนรับกรรมเอาเอง
0 แล้ง  ชาวสวนลับแลส่วนใหญ่ปลูกผลไม้ตามไหล่เขา เชิงเขา หรือที่ราบเชิงเขา หรือในป่าที่มีลำห้วยบนเขา ไม่มีแหล่งน้ำเช่นหนองน้ำ คลอง ลำห้วย (ยกเว้นบางแปลงที่อยู่ลุ่มห้วย) ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีน้ำรดต้นไม้ ที่ดินที่ไม่มีความชุ่มชื้นต้นไม้ก็จะแห้งตายในฤดูแล้ง แต่ก็ไม่เกิดขึ้นทุกปี ที่ลับแล เกิดแล้งจัดเมื่อ 2550 และก็ปีนี้ 25559 ต้นลองกอง ทุเรียนยืนต้นตาย เสียหายกันมาก
0 แมง ถ้าเป็นชาวสวนทุเรียน แมลงที่เป็นปัญหาก็มี แมลงเจาะต้น เจาะผล กระรอก กระเลน ถ้าเป็นลองกอง ก็เป็นผีเสื้อมวลหวาน แมลงวันทอง ถ้าเป็นมะม่วงและมะยงชิด ก็เป็นเพลี้ยไฟ แมลงวันทองเจาะผล แมลงด้วงเจาะต้น
0 มีด ชาวสวนลับแลจะให้เครื่องตัดหญ้า เป็นเครื่องก้านอ่อน หรือก้านแข็ง(มือจับเขาควาย) ใบตัดหญ้าก็จะใช้ขนาดใหญ่ 14 - 16 นิ้วก็มี เวลาตัดมือตัดรับจ้างที่เป็นมืออาชีพก็จะสังเกตุระยะการปลูก จะมองออกว่าระยะนี้น่าจะมีการปลูกต้นไม้ไว้ หรือไม่ก็สังเกตุต้นหมากผู้ป่าหรือต้นโกศล คนปลูกมักจะเสียบไว้ใกล้ ๆ กับกล้าต้นไม้ที่ปลูก ถ้าไม่มีเจ้าของก็ทำเครื่องหมายไว้ เช่นถุงพลาสติกมัดติดต้นกล้า หรือตอกหลักไม้ไผ่เอาถึงพลาสติกคลอบไว้ ผมเคยเอาถุงพลาสติกมัดติดต้นชะอม เพราะปลูกผักหวานไว้ติกกับต้นชะอม แต่คนงานตัดต้อนผักหวานออกเหลือไว้แก่ต้นชะอมที่มีพลาสติกมัดไว้..อันนี้อยู่ที่สมองของคนงานด้วย..
0 ขโมย  อันนี้สำคัญ เขาจะเก่งกว่าเจ้าของสวนมาก ทั้งด้านการสังเกตุุการแก่ใกล้สุกของผลไม้ ไม่ว่าทุเรียน หรือมะยงชิด เดี๋ยวนี้มักจะไม่ใช้ตะกร้า หรือภาชะนะที่เวลาแบกออกไปแล้วเห็นผลไม้ เขาจะให้กระสอบปุ๋ย หรือกระสอบป่าน เวลาใส่ผลไม้แล้วมองไม่เห็น เก่งอีกด้านของคนพวกนี้คือการตลาด เขาจะไปตีสนิทกับแม่ค้ารับซื้อ เช่นมะยงชิดช่วงเก็บผลขายเป็นมะปรางเปรี้ยวอ่อน คนพวกนี้จะขโมยมะยงชิด แล้วเอาไปขายให้แม่ค้า บอกว่าเป็นของสวนเองปล่อยให้สุกไม่ได้เดี๋ยวแมลงกิน หรือถูกขโมย เรื่องนี้ผมเองมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งปลูกมะยงชิดไว้ 6 ไร่ จ้างคนงานไปพ่นยากันแมลง คนงานบอกว่าติดผลมาก แต่พอไปเดินดูเห็นผลเหลือง อีก 2 วันจะมาเก็บ ก็เตรียมบรรได เข่งไป พอถึงสวนแทบหมดกำลังใจ ไม่มีสุกติดต้นสักลูก ขโมยเก่งครับ เขาถือว่าไม่มีหลักฐาน จะเอาเมื่อไหร่ จะเอาอะไรก็ได้ และเขาก็ไม่ทำสวนด้วย แต่มีผลไม้ขายทั้งปี.....
 

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

มะยงชิด มะปรางหวาน ลับแล

0 ต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี มะยงชิด ของชาวสวนในอำเภอลับแลก็จะเริ่มออกสู่ตลาก ที่สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง ปลูกมะยงชิดไว้ประมาณ 5 ไร่ การติดผลปีนี้ชาวสวนบ่นว่าไม่ค่อยติดผล แต่ที่สวนจันทร์ผา มีผลติดดกบ้างเป็นบางต้น ที่ไม่ติดก็มี ช่วงนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด

ป้าจำเนียร เก็บมะยงชิด
0 มะยงชิด ของชาวสวนในอำเภอลับแล มีปลูกกันบ้าง ตามพื้นที่ราบเชิงเขา บนไหล่เขาปลูกไม่ค่อยได้ผล จึงมีคนปลูกจำนวนไม่มากนัก การจำหน่ายผลผลิต จำหน่ายให้กับแม่ค้ารับซื้อเป็นส่วนใหญ่ แม่ค้าก็จะนำส่งตลาดพิษณุโลก หรือ กทม.
 
มะยงชิดติดผล                กล้าพันธุ์มะยงชิด
0 มะยงชิด ส่วนใหญ่ชาวสวนจะปลูกพันธุ์ทูลเกล้า เพราะให้ผลใหญ่ ส่วนมะปรางหวานที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์พันธุ์สุวรรณบาตร ก็มีออกสู่ตลาดแล้วเหมือนกัน ราคาต่ำกว่ามะยงชิดเล็กน้อย
 มะยงชิด เก็บส่งแม่ค้า
0 ปีนี้แม่ค้ารับซื้อขนาดคัดเกรดอยู่ที่ 150 - 180  บาท/ กก. ส่วนตกเกรดราคาก็ลดลงมาครึ่งหนึ่ง ถือว่าราคาค่อนข้างดี เพราะมีผลผลิตน้อย บางสวนไม่ติดผล ตอนนี้มีแม่ค้ามารับซื้อกันหลายราย ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด มะปรางเปรี้ยวดิบ ราคาก็ดีตามไปด้วย 10 - 15 บาท/ กก.
 มะยงชิด ที่สวนจันทร์ผาห้วยผึ้งลับแล
0 สวนจันทร์ผาห้วยผึ้ง เก็บส่งตลาดสัปดาห์ละ 50- 80 กก. ส่งแม่ค้าขาประจำ ถ้าท่านสนใจเรื่องกิ่งพันธุ์มะยงชิด กิ่งพันธุ์มะปรางหวานสุวรรณบาตร หรือเรื่องราคาขายมะยงชิดของชาวสวนหัวดง มีความเคลื่อนไหวอย่างไร สอบถามได้จากป้าจำเนียร 086 920 4180